Gwarancja firmy BARTU

Jeśli nie znajdziesz rozwiązania napotkanego problemu, abyśmy mogli pomóc Ci w jego rozwiązaniu, możesz:

 • wysłać nam wiadomość na adres biuro@meblebartu.pl
 • zadzwonić do nas od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00-20:00 pod numer:  662-101-481 lub 731-101-414

W obu przypadkach należy podać następujące informacje:

 • symbol produktu
 • dowód zakupu
 • opis problemu.

Należy  pamiętać, że okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu widniejącej  na dowodzie zakupu. Gwarancję można przekazywać między klientami, ale  ważna jest jedynie data zakupu dokonanego przez pierwszego użytkownika.

Jak oddać produkt do naprawy?

Aby zlecić naprawę produktu, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli zająć  się naprawą.

Prosimy pamiętać, że w ramach gwarancji firma BARTU  zastrzega sobie prawo (zgodnie ze swoim uznaniem) do wymiany części w  wadliwych produktach na części nowe lub sprawdzone w fabryce.

Wyłączenia Gwarancja nie dotyczy:

 1. Uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe, w tym spowodowanych przez uderzenie pioruna, ogień lub wodę.
 2. Kosztów transportu między miejscem zamieszkania a miejscem naprawy oraz  innych kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z tą gwarancją.
 3. Uszkodzeń produktu spowodowanych zaniedbaniem, nieprawidłowym  użytkowaniem, w tym nieprzestrzeganiem zaleceń użytkowania, instalacji  produktu do użytku domowego niezgodnie z przeznaczeniem.
 4. Modyfikacji,  adaptacji i przeróbek mających na celu przystosowanie produktu do  użytkowania w krajach innych niż te, dla których został pierwotnie  zaprojektowany i wyprodukowany, lub wszelkich szkód spowodowanych przez  te modyfikacje.
 5. Modyfikacji, adaptacji i przeróbek produktu wykonanych przez nieautoryzowany punkt serwisowy lub inną osobę.
 6. Użycia innego niż normalny użytek domowy oraz w krajach innych niż te,  dla których został pierwotnie zaprojektowany i wyprodukowany.
 7. Mój produkt jest bez gwarancji lub podlega wyłączeniom z gwarancji

Jeśli okres gwarancji upłynął lub Twój produkt nie podlega już gwarancji, prosimy o kontakt pod numerem 662101481, gdzie uzyskasz informacje o naprawie płatnej.

(*) Poniedziałek - Niedziela, 8:00 do 20:00